Boktips

Bokblad som formar ett hjärta

På denna sida tipsar vi på Nka om böcker inom området flerfunktionsnedsättning som vi tycker är läsvärda. Du hittar alla boktips genom att rulla ned på sidan.

Ärrvävnad

Bokomslag Ärrvävnad

Ärrvävnad

Maud Deckmar berättar i sin bok Ärrvävnad om sin livsresa från kamp till läkedom. Hur kampen till slut inte blev den enda rubriken för hennes liv utan där hon nu kan välja glädjen. För en kamp har det varit att vara förälder till Fred. Kamp för att Fred ska få sina behov tillgodosedda och för att leva ett meningsfullt liv. Men också en kamp därhemma med utbrott och våld på grund av att hans diagnoser; autism och intellektuell funktionsnedsättning ofta varit svåra att hantera.

Läs mer om boken

En sked för morbror Fred

Bokomslag En sked för morbror Fred

En sked för morbror Fred

Det är starka ord och jämförelser till både kaos och koncentrationsläger när Jenny Jejlid berättar om sin uppväxt med sin storebror Fred, som har intellektuell funktionsnedsättning och autism. Hon behöver ta i med orden för att syskonets berättelse ska komma fram. Här handlar det om våld, utsatthet och en känsla av att det aldrig finns tillräckligt mycket tid för henne. Syskon betraktas inte alltid som anhöriga. Det är föräldrarnas perspektiv som oftast lyfts fram

Läs mer om boken

Annorlunda barnbarn

Denna bok handlar om att bli mor- och farförälder till ett barnbarn som kommer till världen med en funktionsnedsättning. I det inledande avsnittet låter författaren Monica Klasén McGrath far- och morföräldrarna komma till tals med sina tankar, känslor och erfarenheter inför den nya situation som uppstått. Reflektioner omkring glädjen med det nya barnbarnet uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med den oro och sorg över den nya livssituationen som också är närvarande.

Läs mer om boken

Annorlunda syskon

Bokomslag Annorlunda syskon Är det något speciellt att växa upp med syskon som har funktionsnedsättning? Vilka tankar och frågor kan det ge under uppväxten och senare i livet?
Den här boken handlar om hur det kan vara.

Läs mer om boken

Att göra skillnad – som mormor till ett annorlunda barnbarn

Omslag "Att göra skillnad"Att bli mor- eller farförälder till ett barnbarn med funktionsnedsättning är annorlunda. Carina berättar i denna bok om sina upplevelser av att vara mormor till ett annorlunda barnbarn, och om valet att jobba som personlig assistent åt Alicia under flera års tid.

Läs mer om boken och hör Carina berätta om sin bok

Att leva livet tre gånger så fort

Att leva livet tre gånger så fort är en berättelse tagen direkt ur livet. Boken handlar om Samanda och hennes mamma Andreas känslor och upplevelser. Boken startar från att Samanda är fem år och dagispersonalen uppmärksammar Samandas sena språk hösten 2007, för att efter ett och ett halvt års väntan få en utredning på Neuropsykiatriska enheten för utredning 2009.

Läs mer om boken

Bland Krigor och Harsyra

Boken med titeln Bland Krigor och Harsyra handlar om Ingers dotter Lena. Lena föddes med flera funktionsnedsättningar och skildes direkt efter födseln från sina föräldrar och placerades för observation på en annan avdelning.

Läs mer om boken

Doktorn kunde inte riktigt laga mig

Den här boken, som är skriven av Christina Renlund, handlar om små barn som har olika sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar. Boken är skriven till den som lever nära barn och till den som möter barn i exempelvis skola, barnsjukvård eller habilitering. Doktorn kunde inte riktigt laga mig beskriver hur man kan hjälpa barn att våga berätta om sina tankar och komma med sina frågor. Som läsare får man konkreta råd och tips om tekniker, lekar och övningar som hjälper barnen att formulera sina tankar och att uppnå en bättre självkänsla. I boken får läsaren också möta barn som går i barnterapi. Boken gavs ut 2007 och finns nu också som e-bok.

Du får väl säga som det är

Omslag "Du får väl säga som det är"24 berättelser om att vara förälder, syskon, farmor, morfar, farfar, moster, faster, morbror, gudmor, systerdotter, närstående till någon med sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.

Läs mer om boken

Epilepsiboken

Omslag "Epilepsiboken"Epilepsiboken ger grundläggande kunskap om de medicinska aspekterna såväl som hur det kan vara att leva med epilepsi och det stöd som finns att få. Den är illustrerad med trevliga och informativa teckningar. Många kapitel innehåller patientbeskrivningar eller berättelser om hur det är att leva med epilepsi.

Läs mer om boken

I den bästa av världar

Omslag I den bästa av världarI denna bok betonas vikten av att personal ser anhöriga som betydelsefulla samarbetspartners med en gemensam målsättning att den boende ska vara frisk, glad och ha ett gott liv. Boken vänder sig huvudsakligen till personal inom gruppbostäder för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism, till enhetschefer, stöd- och omsorgspedagoger, LSS-handläggare eller politiker, men troligtvis kan flera delar av boken också läsas med stor behållning av anhöriga.

Läs mer om boken  

JAG och min mat

Omslag "JAG och min mat"Boken bygger på personliga hemma-hos-reportage hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning som berättar om sina liv, och inte minst delar med sig av sina bästa recept! Detta är en bok som innehåller värme, glädje och favoritrecept.

Läs mer om boken

JAG ÄR CLEA HALIN – min berättelse

Clea skriver i diktform om hur hon, som föddes i Iran, kom till Sverige som liten bebis, till en ny familj. Vi får följa hennes reflektioner om sin uppväxt i Sverige, om sina nya föräldrar och syskon, om sin syster som hon mist. Hon berättar om sina drömmar, om bra assistenter och rädslan att mista dem, att känna att man gör något viktigt i sitt arbete. Om sin längtan att dansa och åka skoter och vara fri!

Läs mer om boken

Levande människa – basal kroppskännedom för rörelse och vila

"Detta är en övningsbok" skriver författarna Gertrud Roxendal och Agneta Winberg i bokens inledning och fortsätter "vi vill erbjuda övningar vars syfte är att kunna leva mer harmoniskt i sin kropp i vila och rörelse". Gertrud Roxendal, som var en av de första sjukgymnasterna att disputera, beskrev i sin doktorsavhandling ett arbetssätt att med kroppen i fokus utveckla människans inneboende förmåga och kraft till hälsa och frigörelse.

Läs mer om boken

Liam kan visst

Omslag "Liam kan visst"Denna bok är framtagen i ett projekt med medel från Allmänna arvsfonden. Boken är skriven av Madeleine Qvarfoth och är baserad på livet tillsammans med hennes son som föddes med en ovanlig funktionsnedsättning.

Läs mer om boken

Lite lagom ovanlig

Lite lagom ovanlig är en samling kåserier om de glädjeämnen och vedermödor som ett unikt föräldraskap för med sig.

Läs mer om boken och författarintervjun

Litet syskon

Omslag "Litet syskon"Varför blev min bror sjuk? Är det mitt fel? Sjukdom och funktionsnedsättning påverkar alla i familjen, även små barn.

I den här boken återberättas mindre barns och ett par föräldrars berättelser av Christina Renlund, leg psykolog och psykoterapeut. Hon har en mångårig erfarenhet av arbete och möten med familjer med barn med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning och lyfter i den här boken de mindre barnens tankar kring att vara syskon.

Läs mer om boken

Nere för räkning, eller...
– Om livet med ett svårt sjukt barn

Nere för räkning, eller... är en självupplevd berättelse om den stora förändringen att få ett barn som drabbas av svåra hjärnskador i samband med förlossningen och med mod och möda bygga en ny framtid tillsammans i familjen.

Läs mer om boken och författarintervjun

Nya omsorgsboken

I Nya omsorgsboken samverkar trettiotre författare och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om funktionshinder och levnadsvillkor för människor med olika slag av funktionsnedsättningar. Fokus ligger främst på människor med intellektuell funktionsnedsättning /utvecklingsstörning.

Läs mer om boken

När du ler stannar tiden

Omslag "När du ler stannar tiden"När du ler stannar tiden är en gripande historia som inte lämnar någon oberörd. Det är en berättelse om grusade förhoppningar, om vad som räknas som livskvalitet och om att omvärdera vad som är viktigt i livet. Men framför allt handlar boken om den stora kärleken till sitt barn.

Läs mer om boken

När träden avlövas ser man längre från vårt kök

Tomas Sjödin inleder sin bok med orden "Min enda ambition med den här boken är att berätta. Inte försöka förklara. Inte beklaga. I ett större perspektiv är vårt liv skonat och omhuldat."

I boken med titeln När träden avlövas ser man längre från vårt kök berättar Tomas inlevelsefullt om familjens liv. Om livets möjligheter i glädje och sorg. Tomas och hans hustru Lotta får tillsammans tre underbara söner varav den äldste och den yngste av sönerna har stora funktionsnedsättningar på grund av en odiagnostiserad hjärnsjukdom.

Läs mer om boken

Operation slutstirrat

Operation slutstirrat är första delen om syskonen Tintin, 5 år, Vide, 8 år, och Mio, 10 år, och hur det är att vara en "Funkisfamilj". I boken får vi vara med när Vide upptäcker hur orättvist det är att människor de inte känner har tankar om Mio som inte stämmer och; varför ska alla stirra så mycket?

Läs mer om boken

Operation rädda sommarlovet

I Operation rädda sommarlovet får vi åter kliva in i funkisfamiljens vardag och vara med om vanliga problem som uppstår. Sommaren närmar sig och det verkar som att det som familjen har bestämt att göra inte kan bli av eftersom Mio är sjuk.

Läs mer om boken

Operation Dödsviktigt

Omslag "Operation Dödsviktigt"Operation Dödsviktigt är tredje delen i bokserien om Funkisfamiljen, familjen med de tre syskonen Vide, Mio och Tintin och deras föräldrar. Vide funderar mycket och hittar också lösningar på olika frågor och problem.

Denna bok börjar med att Vide funderar på alla konstiga ord som vuxna använder för att prata om döden.

Läs mer om boken

Operation vän i nöd

Omslag "Operation vän i nöd"I den här boken får vi lära känna en god vän till Mio som verkar ha råkat riktigt illa ut hemma. Boken guidar oss igenom hur det är när en familj får hjälp från Socialtjänsten och boken visar hur viktigt det är att alla ska ha rätt att komma till tals.

Läs mer om boken

Samspråk

Författarna vill med detta pedagogiska metod- och inspirationsmaterial komplettera litteraturen omkring alternativ och kompletterande kommunikation för barn och ungdomar. I materialet ges rikliga tips och förslag på hur föräldrar och andra vuxna runt ett barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar konkret kan stödja barnets möjligheter att utveckla samspel och kommunikation.

Läs mer om boken

Synstimulering – den tidiga utvecklingen

Många barn med flerfunktionsnedsättning behöver synstimulering. Handboken Synstimulering – den tidiga utvecklingen av Gunilla Jangdin går igenom det lilla barnets synutveckling och visar hur synstimulans och samspel kan utvecklas trots omfattande flerfunktionsnedsättning i kombination med en synskada. Det är en lättläst och mycket användbar bok för alla föräldrar som vill förstå och stimulera sitt barns utveckling.

Läs mer om boken

Syster sällsynt och jag

Det här är en bok med dikter och texter om hur det har varit att växa upp som syster till två syskon med funktionsnedsättningar. Frida är storasyster till en syster och en bror som har två olika funktionsnedsättningar. Hennes syster har Rett syndrom och hennes lillebror har diagnosen ADHD.

Läs mer om boken

Tidig AKK – Stöd för stora och små

Boken är helt inriktad på förspråklig kommunikation och beskriver barnens kommunikationsmöjligheter och omgivningens roll och ansvar i kommunikationsutvecklingen. Boken handlar också om hur kommunikationsmiljön omkring barnen behöver vara utformad och hur man ska tänka om och tillämpa alternativ kompletterande kommunikation.

Läs mer om boken

Vi var alltid beredda

Omslag "Vi var alltid beredda"Författaren Annika Koldenius berättar i denna bok om sin egen familj, och framför allt om äldste sonen Sam. Sam föddes med en svår och oklar leversjukdom och opererades första gången när han bara var sex veckor gammal. Många gånger fick föräldrarna besked om att situationen för Sam var kritisk och att de måste förbereda sig på att det kanske inte skulle gå att rädda honom till livet.

En bok väl värd att läsa om man i sitt arbete, eller privat, kommer i kontakt med familjer som förlorat sitt barn.

Läs mer om boken

Åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Omslag "Åldras med intellektuell funktionsnedsättning""Svenskt Demenscentrum har, tillsammans med utredare Lars Sonde vid Stockholms läns Äldrecentrum, tagit fram denna bok med kunskap och handfasta råd kring åldrandet med intellektuell funktionsnedsättning. Flera personer har bidragit med sin kunskap; överläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast samt utbildare och handläggare på FUB.

Boken är lättillgänglig och har en tydlig struktur med ett innehåll som är värdefullt inte bara för de som träffar äldre med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om boken

Senast uppdaterad 2022-04-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson