Vad händer med barnen när en förälder får en fortskridande sjukdom?

Carina Hvalstedt arbetar på Lystra personlig assistans och sitter i styrelsen på Riksförbundet Huntingtons sjukdom tillsammans med Kristina Hjalmarsson. Carina har ett mångårigt engagemang för personer/familjer berörda av Huntingtons sjukdom och Kristina är själv uppvuxen med en pappa som har sjukdomen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson