Plenarföreläsning: ”Social Impact Bond” – ett socialt utfallskontrakt

Tomas Bokström, projektledare sociala investeringar, SKL, Petra Blom Andersson, projektledare Team Nystart, Norrköpings kommun och Pontus Andersson, projektledare, Health Navigator Intresset för nya modeller för att genomföra sociala investeringar ökar och 2016 lanserades Sveriges första variant av den internationellt prövade modellen "Social Impact Bond" – ett socialt utfallskontrakt. Det sociala utfallskontraktet syftar till att uppnå förbättrade skolresultat och minskad risk för återplacering för HVB- och SiS-placerade barn och unga i Norrköpings kommun genom en innovativ insats. Hör projektledaren för insatsen berätta hur ett multidisiplinärt team arbetar med individen i centrum, och med delaktighet och medskapande som bärande element. Hör också representanter från de organisationer som stödjer insatsgenomförandet berätta om hur modellen med socialt utfallskontrakt är ett verktyg för att bedriva utvecklingsarbete inom offentlig sektor.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS