Flerfunktionsnedsättning i fokus

Den 23 april 2020 bjöd Infoteket i region Uppsala och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till webbkonferensen "Flerfunktionsnedsättning i fokus".

Webbkonferensen spelades in och går att ta del av i efterhand på Nka Play, se länk nedan.

Innehåll: 

Flerfunktionsnedsättning i Sverige och i världen – vad pågår?
Ann-Kristin Ölund och Mona Pihl, möjliggörare/praktiker på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, beskriver vad flerfunktionsnedsättning innebär. De berättar också om olika forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår i Sverige och i världen.

Exempel på djurens betydelse för en person med flerfunktionsnedsättning och för hela familjen.
Jennie Westman berättar om hunden Doris och hennes betydelse för Ida och för hela familjen.

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson