Huvudteman

Konferensens huvudteman:

  • Främja hälsa och välbefinnande, ur ett socialt, socioekonomiskt och folkhälsoperspektiv
  • Resiliens - återhämtning, barns styrka och resurser
  • Livets möjligheter, utbildning och sysselsättning
  • Mångfald och jämställdhet, migration
  • Evidensbaserat stöd, systematisk uppföljning och utvärdering
  • Innovation och teknik inom vård och stöd
  • Ett rättsbaserat perspektiv, juridiska och etiska aspekter på barn som anhöriga och ungas omsorgsgivande
  • Hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsystem, samverkan

Senast uppdaterad 2021-10-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson