Utredning och olika typer av anfall

Mona Pihl, leg. sjuksköterska, och Ann-Kristin Ölund, habilteringsläkare, redogör för vilka olika typer av anfall som finns. 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson