God munhälsa genom hela livet

Pia Skott är medicinsk doktor och övertandläkare.
Hon arbetar på ACT – Akademiskt centrum för äldretandvård där hon är biträdande föreståndare.
ACT är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholm och Stockholms sjukhem.

I denna föreläsning berättar Pia om äldres munhälsa, hur man kan hjälpa någon som har svårt att själva ta hand om sin munhygien, hur man kan uppmärksamma att det finns en ökad risk för ohälsa i munnen och hur man kan skapa en bra daglig munvårdsrutin.

 

I denna del av föreläsningen berättar Pia Skott om Statliga tandvårdsstöd som finns.ATB-Allmänt tandvårdsbidrag, STB-Särskilt tandvårdsbidrag och Högkostnadsskydd

Senast uppdaterad 2023-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson