Nya nätverk jobbar för en bättre vardag för anhöriga

Mats Ewertzon och Ingrid Lindholms föreläsning modererades av Susanne Rolfner Suvanto.

Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm från Nka föreläste om Blandade Lärande Nätverk. Moderator var Susanne Rolfner Suvanto.

Blandade lärande nätverk, BLN, är en metod som leder till utveckling av anhörigstöd på både individuell och kommunal nivå. Metoden gör det möjligt att identifiera områden som behöver förändras eller utvecklas, något som förhoppningsvis ger anhöriga ett bättre vardagsliv på sikt.

Det konstaterades vid föreläsningen "Blandade lärande nätverk – en metod för utveckling av anhörigstöd" som ägde rum under Anhörigriksdagens första dag. Vid föreläsningen medverkade Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm under ledning av moderator Susanne Rolfner Suvanto. Alla tre är verksamma vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som möjliggörare.

Mats Ewertzon berättade att Nka använt sig av BLN-metoden i över tio år. Syftet är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, och generera utvecklingsarbeten inom området anhörigstöd i de medverkande kommunerna och regionerna.

Lokalt och nationellt

Under föreläsningen presenterades BLN-metoden översiktligt. Basen i utvecklingsarbetet är de lokala nätverken. Ett sådant nätverk består av ett tiotal personer som träffas regelbundet under ett antal månader. Bland deltagarna finns olika yrkesgrupper representerade, liksom anhöriga och politiker. Diskussionerna utgår från ett särskilt tema, som formulerats av Nka, och leds av en lokal nätverksledare som också för minnesanteckningar.

BLN-metoden innebär att flera lokala nätverk diskuteras samma frågeställningar. Oftast är det mellan fem och tio lokala nätverk – spridda över hela landet – som tar sig an samma ämne.

– Det lokala nätverket ingår på så sätt i ett större nationellt nätverk. Hela processen stöds av forskare och möjliggörare från Nka. När det nationella nätverket avslutats sammanställs erfarenheterna i olika inspirations- och utbildningsmaterial som finns tillgängligt på Nka:s webbplats, sa Ingrid Lindholm.

125 lokala nätverk

Mats Ewertzon berättade om en utvärdering som gjorts av tidigare BLN. Den visar att under åren 2009 till 2015 genomförde Nka 17 nationella BLN med sammanlagt 125 lokala nätverk. Uppskattningsvis deltog cirka 1 500 personer i diskussionerna.

– Tidigare nätverk har bland annat resulterat i informationscaféer för anhöriga, informationsbroschyrer, olika utbildningssatsningar och inrättande av anhörigombud och anhörigsamordnare i olika verksamheter, berättade Mats Ewertzon.

Nya nätverk planeras

Just nu pågår tre olika nationella BLN med teman som bestämts utifrån önskemål och behov som Nka fångat upp; "Samverkan och stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa", "Stöd till anhöriga när fysisk kontakt med närstående inte är möjlig" samt "Stöd till existentiell hälsa hos anhöriga". Sammanlagt deltar 17 lokala BLN i utvecklingsarbetet.

Under 2022 ska troligtvis tre nya nationella BLN starta.

– Nka har tankar på nätverk kring teman som "Planera framtiden – redan idag", "Anhöriga till personer med samsjuklighet" och "Anhöriga tillhörande nationella minoriteter". Men vi tar gärna emot andra förslag från er, betonade Ingrid Lindholm.

Alla kan starta ett lokalt BLN

I samband med föreläsningen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor via en sluten chatt. En av frågorna handlade om uppstarten av ett lokalt BLN. Kan vem som helst bilda ett sådant nätverk?

Mats Ewertzon svarade ja på frågan. Man bör dock vara insatt i BLN-metoden och beredd att fungera som lokal nätverksledare.

– Enligt vår erfarenhet är att det även viktigt att man har mandat att arbeta med frågan i sin organisation, liksom tid avsatt att delta i arbetet, sade han.

Ingrid Lindholm förklarade att Nka inte går in i en specifik kommun och "hämtar" personer till ett lokalt nätverk.

– Tanken är att detta arbete sker lokalt, att gruppen bildas i samverkan mellan olika aktörer – men självklart bidrar Nka med råd och tips, sade hon.

Mats Ewertzon passade på att betona att ett lokalt BLN inte formeras på en kafferast; det kan ta upp till ett halvår att få ihop en grupp deltagare med blandade erfarenheter och bakgrund.

Läs mer om Blandade lärande nätverk

Se föreläsningen i efterhand

Text: Barbro Falk
Publicerad 2021-12-01 

Senast uppdaterad 2021-12-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson