Socialtjänst idag och framåt

Föreläsning i Kalmarsalen.

Foto: Paul Svensson

Den 17–18 april 2018 anordnades konferensen "Socialtjänst idag och framåt" i Kalmar. Omkring 70 personer från hela landet hade tagit sig till konferensanläggningen Kalmarsalen för att under de två dagarna diskutera människors delaktighet, medverkan och inflytande i de insatser som erbjuds inom socialtjänsten.

Programmet innehöll både gemensamma plenarföreläsningar och ett stort antal parallella seminarier. Totalt arrangerades närmare 40 olika aktiviteter.

Bakom konferensen stod Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Kalmar läns museum och Fryshuset.

Vill du veta mer om konferensen kan du läsa vårt reportage och se de inspelade föreläsningarna i efterhand.

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson