Psykisk hälsa och suicidprevention

Socialminister Jakob Forssmed

Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socialministern presenterar strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. I förslaget lyfts anhörigas behov av stöd.

”En livsviktig fråga och en viktig dag”. Så inledde socialminister Jakob Forssmed (KD) presskonferensen den 1 september, där han på regerings vägnar tog emot förslaget till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. I förslaget lyfts anhörigas behov av stöd.

Läs mer

Senast uppdaterad 2023-09-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson