Vad är Alzheimers sjukdom?

Björn Strindberg Lennhed är specialistläkare i geriatrik och Silvialäkare. I denna föreläsning beskriver Björn hjärnans funktioner och vad Alzheimers sjukdom innebär. Vilka läkemedelsbehandlingar finns och hur kan jag skydda mig?

Senast uppdaterad 2023-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson