Anhörigriksdagen 2017

Bild på utanför Sparkbankshallen  och blålila blommor

Reportage från Anhörigriksdagen 2017.

Publicerat 2017-05-16

Invigning och välkomsttal

500 personer hade samlats när årets Anhörigriksdag gick av stapeln i Varberg den 9-10 maj. På plats fanns en mängd utställare och eventet bjöd på intressanta och minnesvärda föreläsningar, tillsammans med mingel, erfarenhetsutbyte och inspiration. Årets upplaga gick under temat Anhörig – med karta och kompass. Anhörigriksdagen inleddes med ett välkomsttal av Ann-Marie Högberg, förbundsordförande på Anhörigas Riksförbund samt Lisa Syrén moderator.

Läs hela reportaget

"Jag är väldigt tacksam för att så många gör så mycket insatser"

I Sverige ska alla få den vård och omsorg som de behöver. Och alla de insatser som anhöriga gör för sina närstående ska vara frivilliga. Det slog barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér fast på årets upplaga av Anhörigriksdagen.

Läs hela reportaget

Med kikare, karta och kompass i anhöriglandet

På spaning i anhöriglandet med Äldrecentrums forskningsledare Lennarth Johansson. En spaning som  signalerar om vikten av dokumentation och att kunna ta tillvara kunskaper och erfarenheter inom det kommunala anhörigstödet. Johansson tog också upp förvärvsarbetande anhöriga, betydelsen av ett individualiserat anhörigstöd, samt vårdens och omsorgens omprövningar, vilka får konsekvenser för anhöriga.

Läs hela reportaget med Lennarth Johansson

Ökande intresse för e-lärande inom anhörigområdet

Den första dagen på Anhörigriksdagen 2017 höll Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson från Nka och Linnéuniversitetet ett seminarium om "E-lärande för anhöriga, frivilliga och personal". Fokus låg på vad e-lärande innebär, dagens trender och former, samt utmaningar och möjligheter för digitaliserat lärande. Budskapet från föredraget och efterföljande frågestund var tydligt - intresset för e-lärande och distansutbildningar inom anhörigområdet ökar.

Läs hela reportaget om e-lärande

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer

Susanne Rolfner Suvanto berättade om tiden som regeringens särskilda utredare där hon arbetat med att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Ett förslag där Nationellt kompetenscentrum anhöriga bidragit genom att ta fram en rapport där kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer belyses ur ett anhörigperspektiv.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2021-10-13 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS