Delaktighet i familjeaktiviteter

Delaktighet är av betydelse för barns utveckling, hälsa och välmående. Genom hela barndomen fungerar familjen som en central plats där vardagen innehåller åtskilliga möjligheter till delaktighet. Någon i barnets miljö behöver sätta scenen för och underlätta aktiviteter. Utomstående personlig assistans har denna dubbla roll vilket är avgörande för familjer med ett barn eller en ungdom med omfattande funktionsnedsättningar.
Anna Karin Axelsson, leg. sjukgymnast, fil.dr CHILD, forskargrupp, Jönköping University.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson