FoU Välfärd konferens 2013

Från FoU till FoInnovation

FoU Välfärds konferens den 28–29 augusti 2013 i Kalmar. Årets tema handlade om FoU i förändring. 

Nka medverkade i tre seminarier som spelades in:

  1. Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa
  2. Ekonomi och anhörigomsorg
  3. Arbetsgivare för anhöriga utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga

Se filmerna i höger meny

Senast uppdaterad 2013-10-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson