Statsbidrag till anhörigorganisationer

Bild på fallande mynt

Foto: Smålandsbilder

Rikstäckande ideella organisationer som har bedrivit anhörigverksamhet i minst två år har nu möjlighet att ansöka om statsbidrag för sina verksamheter.

Målet med statsbidraget är att förbättra stödet för de personer som vårdar och stödjer sina närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller har funktionshinder. Ansökningar kan göras fram till den 18 september.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2023-08-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson