Inte ens doften av fuktig asfalt kan få mig att känna något nu

En musikteaterföreställning som vuxit fram ur dagboksanteckningar som gestaltar ett syskonskap och hur det kan vara att vara syster till någon med psykisk sjukdom. Efterföljande samtal med #vägraskuld

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-10-26 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson