Etik i vården och omvårdnaden

Personer med svåra flerfunktionsnedsättningar är i behov av andras stöd, hjälp och vård. Detta Väcker ständiga etiska frågor. Gruppen är svag och personerna är ofta utan autonomi men har Alltid integritet och ska egentligen prioriteras högt. Så är sällan fallet! Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman. Etiska aspekter i vården blir alltmer komplicerade eftersom vi kan göra mer – men ska allt göras?

Palliativ vård av barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar.

Palliativ vård av barn med olika neurologiska tillstånd behöver inte innebära att det är i livets slutskede. Den kan pågå i flera år och betyder att vården inte är botande utan innebär en samlad omsorg – också medicinsk- för att ge personen ett så gott liv som möjligt. Fram till nu har det inte funnits nationella riktlinjer gällande palliativ vård av barn, men en styrgrupp och en arbetsgrupp är nu tillsatt för att under 2018 komma fram till förslag gällande alla svårt sjuka barn. Det är nu viktigt att vi alla diskuterar och tycker till om palliativ vård för barn och ungdomar Som är i behov av det.
Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson