Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utveckling av en verktygslåda gällande äldres fallprevention. Verktygslådan ska riktas till anhöriga som vårdar eller stöttar äldre i hemmet.

Några exempel på behov som anhöriga lyfter:

  • Information om fallrisker i hemmet och utomhus samt tips på vilka åtgärder anhöriga kan göra för att minimera riskerna.
  • Information om vad anhöriga bör tänka på och var de kan vända sig för att få råd och stöd, exempelvis Apoteket, sjukgymnast, äldresjuksköterska, anhörigkonsulent etc.
  • Nationellt nummer för fallpreventiva frågor, gärna kopplat till 1177.

Under detta webbinarium redogör Eva Sennemark, som har gjort en kunskapsöversikt och intervjuer med anhöriga i fokusgrupper, för vad anhöriga i Sverige tänker om fall och fallpreventioner. Eva redogör också för internationella studier om äldres fall och fallprevention.

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? – En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga

Bild på presentationsbild Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre. Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utveckling av en verktygslåda gällande äldres fallprevention. Verktygslådan ska riktas till anhöriga som vårdar eller stöttar äldre i hemmet. 

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Senast uppdaterad 2021-03-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson