Ungdomsråd för unga omsorgsgivare

Den 16 november anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med Borås Stads anhörigstöd ett webbinarium som handlade om ungdomsråd för unga omsorgsgivare (UO).

Medverkande: 

Borås Stad

  • Representanter från anhörigstödet
  • Borås Stads samordnare för Unga kommunutvecklare
  • Unga kommunutvecklare 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

  • Johanna Häggberg, möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga (Bsa)
  • Unga omsorgsgivare från det Nationella ungdomsrådet

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

 

Innehåll

I Borås finns konceptet Unga kommunutvecklare. Det är ett feriearbete som syftar till att öka ungas inflytande. Staden vill ta tillvara ungas engagemang och innovationskraft genom att låta dem arbeta med olika utvecklingsfrågor. Sommaren 2022 hade anhörigstödet i Borås fyra unga kommunutvecklare. Deras uppdrag var att ta reda på vad unga anhöriga i Borås vet om det stöd som finns och vilket stöd de skulle önska. De gjorde en enkätundersökning och skissade på olika sätt att utveckla stödet till barn och unga anhöriga. En del av uppdraget var att ge sin syn på hur ett ”ungsdomsråd” skulle kunna utformas. Resultatet blev Rådslaget. Rådslaget är en grupp ungdomar med egen erfarenhet av hur det kan vara att leva som ung anhörig. Gruppens uppgift är att vara ett bollplank och hjälpa till att tänka kring hur anhörigstödet i Borås bäst kan stötta barn och unga.

Nka presenterar sitt nystartade arbete med ett nationellt ungdomsråd för unga omsorgsgivare och barn som anhöriga med syfte att ungdomar ska få möjlighet till att påverka sin egen vardag för både sig själva och andra, för att i förlängningen främja psykisk hälsa och välbefinnande hos barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Representanter från ungdomsrådet berättar varför de är med i arbetet och vad det innebär för dem.

För mer information

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-10-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson