En närståendes handbok

Omslag av handbok.

En praktisk handbok för anhöriga till personer med ätstörningar med information och stöd om ätstörningar.

Materialet är framtaget av Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar.

Typ av material: Handbok
Målgrupp: Anhöriga till personer med ätstörningar
Antal tillfällen: Handboken är indelad i sex delar. Den går bra att använda på egen hand, i kontakt med en stödperson (exempelvis anhörigkonsulent eller terapeut) eller i grupp.
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats. 

Läs eller ladda ner handboken på Frisk & Fri:s webbplats

Beställ handboken på Frisk & Fri:s webbplats

För mer information, kontakta: info@friskfri.se 

Senast uppdaterad 2023-02-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson