Strategier vid hörselnedsättning

I denna film får ni ta del av strategier vid hörselnedsättning och här får vi följa Saga och hennes assistent Tessan när de använder olika kommunikationsvägar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson