Livets möjligheter 2022

Flicka och pojke leker vid lekplats.

Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Den 24-25 oktober 2022 anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter. Temat för konferensen var "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare".

Syftet med konferensen var att sprida inspiration, ny kunskap och att utgöra en mötesplats för anhöriga, professionella och beslutsfattare. Konferensen lockade 300 personer till Stockholm och ytterligare 50 som deltog digitalt.

Moderator var Gunilla Matheny, en pionjär inom utvecklingen av stöd till anhöriga och sakkunnig i anhörigstödsfrågor. Hon ledde publiken genom programmet, som bestod av flertalet huvudföreläsningar, seminarier och workshops där olika projekt, verktyg, metoder och studier presenterades.

Läs Nka:s reportage om konferensen

Se de inspelade föreläsningarna (Sidan uppdateras med en eller flera nya föreläsningar varje vecka med start i januari 2023)

Samarbetsparter:
Loggor medarrangörer

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2023-01-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson