Livets möjligheter 2022

Flicka och pojke leker vid lekplats.

Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Den 24-25 oktober 2022 anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter. Temat för konferensen var "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare".

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. 

Konferensen modererades av Gunilla Matheny. Gunilla är en pionjär inom utvecklingen av stöd till anhöriga och sakkunnig i anhörigstödsfrågor. På scen fick hon bland annat sällskap av forskare, anhöriga, författare och representanter från olika organisationer och verksamheter.

Läs eller ladda ner programmet för Livets möjligheter

Det kommer framöver att publiceras reportage och artiklar från konferensen här på vår webbsida.

Samarbetsparter:
Loggor medarrangörer

Senast uppdaterad 2022-10-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson