Projekt Trialog

Bild på händer

Projekt Trialog var ett treårigt projekt som finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade hösten 2018 och drevs av Bräcke Diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Anhörigföreningen Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projekt Trialogs målgrupp var personer som står nära en vuxen person med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Projektet har anordnat fokusgrupper där man lyft frågor som rör vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter anhöriga och närstående har. Projektet har mött många anhöriga som på olika sätt beskrivit vilken information de saknat när det gäller hur vård och omsorg fungerar.

Vägledning

Utifrån det har vägledningen "Du är inte ensam – information & vägledning till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa" tagits fram. Boken innehåller tips, råd och stöd som ska underlätta vardagen för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa. Boken "Du är inte ensam" går att beställa kostnadsfritt via Bräcke Diakoni

Webbutbildning

Projektet har också tagit fram webbutbildningen Trialog – Att se anhöriga som samspelare. Webbutbildningen vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Syftet med utbildningen är att underlätta för professionella att samspela med viktiga anhöriga som finns bredvid den som tar emot vård eller omsorg. Webbutbildningen går att ta del av i Nka:s utbildningsportal och är helt kostnadsfri.

Slutkonferens

I oktober 2021 anordnade projekt Trialog en slutkonferens där man presenterade det material som tagits fram inom projektet. Slutkonferensen innehöll också samtal med anhöriga och personal, samt föreställningen Inte ens doften av fuktig asfalt kan få mig att känna något nu.

Webbinarium

Se gärna webbinariet om projektet Trialog och om webbutbildningen Trialog - Att se anhöriga som samspelare, som arrangerades den 26 oktober 2021.

Klicka här för att se webbinariet

Senast uppdaterad 2022-03-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson