Lek & stimulans

Se möjligheter – inte hinder!

I detta avsnitt redogör specialpedagogen Gerd Edgren för möjligheterna med lek och stimulans. Gerd ger också tips på aktiviteter och lekar som utvecklar samspel på tidig utvecklingsnivå för barn och unga med flerfunktionsnedsättningar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Ta del av exempel på aktiviteter och lekar som utvecklar samspel på tidig utvecklingsnivå (Pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag på aktiviteter med Step by step och Big Mac (Pdf, öppnas i nytt fönster)

I webbinariet Hur kan leken bli möjlig visar Maria, mamma till Julian 3 år, en film med olika leksituationer. Nu kommer del 2 - en ny film med fler lekstunder för Julian

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson