Unga och cancer

Näracancer.se är en webbplats som vänder sig till unga som står nära någon som har cancer. På webbplatsen näracancer.se kan man få information, möta andra unga i liknande situation och få svar på frågor från sjukhuspersonal.

Om webbplatsen

Bild på Katrin Bartfai-Jansson

Katrin Bartfai-Jansson

Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare i onkologi och grundare av näracancer.se berättar om webbplatsen näracancer.se och om barn och ungdomars frågor.

Klicka här för att se filmen!

 

 

 

 

 

 

Hur påverkas barnen när någon i familjen får cancer?

bild på  Katrin Bartfai-Jansson och Johanna Joneklav

 Katrin Bartfai-Jansson och Johanna Joneklav

Johanna Joneklav, kurator och Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare i onkologi ger vägledning hur man kan möta barn och unga i olika åldrar som lever nära någon som har cancer.

Klicka här för att se filmen!

 

Senast uppdaterad 2021-07-07 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson