Kunskapsöversikt - Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

En introduktion till kunskapsöversikten som handlar om vuxna anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa kommer att ges. Det finns få studier kring äldre personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga, och förståelsen för denna grupp bygger ofta på generaliseringar från forskning inom andra områden. Men eftersom psykisk ohälsa hos äldre skiljer sig från psykisk ohälsa hos yngre vuxna behöver situationen för dessa anhöriga beskrivas och deras specifika behov och stöd lyftas fram, vilket görs i kunskapsöversikten. Rollen som anhörig påverkas av att personen med psykisk ohälsa åldras, och psykisk och fysisk hälsa samt funktionsförmåga i vardagen förändras i och med åldrandet.

Se en kort introduktionsfilm om kunskapsöversikten

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Ladda ner kunskapsöversikten

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Senast uppdaterad 2021-11-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson