Lek & samspel med ögonen

Hur lyckas vi med utmaningen att göra det möjligt för barn med flerfunktionsnedsättning att leka och kommunicera med hjälp med ögonstyrd dator?

Föreläsning med Eva Holmqvist, leg arbetsterapeut och Britt Claesson, AKK-pedagog, båda på DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurs- center för personer med funktionsnedsättning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson