Anhöriga sökes till studie om pandemins konsekvenser

Foto: Smålandsbilder

Vi söker dig som är förvärvsarbetande och anhörig och som ger vård och stöd till en familjemedlem eller annan närstående. Du är mellan 18 och 64 år och har erfarenhet av att kombinera anhörigskap med arbete både före och under covid-19-pandemin. Med yrkesverksam avser vi anställd eller egen företagare.

Studien handlar om hur covid-19-pandemin har påverkat anhörigas situation med att arbeta och samtidigt ge omsorg (vård, hjälp och stöd) till en närstående. Studien avser att bidra till ökad förståelse om hur pandemin har påverkat anhörigas hälsa och välbefinnande, vilket stöd som funnits tillgängligt för både arbete och omsorgsgivande och att ge förslag till rekommendationer inför framtida pandemier och kriser.

Hur kan du delta?
Du deltar i en intervju vid ett tillfälle, då du har möjlighet att berätta om hur covid-19-pandemin har påverkat dig i ditt arbete, i din möjlighet att ge omsorg åt din närstående samt din egen hälsa och ditt välbefinnande. Du kommer också att få möjlighet att ge förslag till åtgärder för att underlätta situationen nu och inför framtiden.

Intervjun tar cirka en timme och sker via telefon eller den digitala mötesplattformen Zoom. Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst och utan motivering.

Det finns inga rätt eller fel svar och syftet är att du ska dela med dig av dina erfarenheter, reflektioner och upplevelser. Alla dina svar är viktiga.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst och utan motivering.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du:
Är yngre än 18 år eller äldre än 64 år, är anställd som personlig assistent för den person du är anhörig till, om du har varit sjukskriven, föräldraledig eller tjänstledig senaste åren.

Om du vill veta mer eller vill delta:
Om du är intresserad, har frågor kring studien eller vill anmäla dig skriv nedanstående uppgifter i ett e-postmeddelande och skicka till info@anhoriga.se så kommer vi att kontakta dig via e-post eller telefon.

Uppgifter som du behöver skriva i e-postmeddelandet är:
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Eventuella frågor och kommentarer

Joana Vicente som gör intervjuerna är doktorand vid Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga och studien är en del av hennes avhandling. Huvudhandledare är Elizabeth Hanson, professor vid Linnéuniversitetet och FoU-ledare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Kontaktuppgifter:
Joana Vicente, joana.vicente@lnu.se, 072-535 93 52
Elizabeth Hanson, elizabeth.hanson@lnu.se, 070-361 48 46

Senast uppdaterad 2022-02-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson