Spikning av avhandling om välfärdsteknik för äldre och anhöriga

Maria Nilsson spikar sin avhandling, samt omslaget på avhandlingen.

Maria Nilsson spikade sin avhandling på Universitetsbiblioteket i Kalmar. Foton: Josefine Göransson

Tisdagen den 16 maj spikade Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), sin avhandling på Universitetsbiblioteket i Kalmar.

Maria Nilssons avhandling har titeln "Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga – en analys av samhällets syn på vård och omsorg för äldre och anhörigas roll sett genom diskursen om välfärdstekniska lösningar". 

– Spikningen görs några veckor före disputationen och är ett speciellt tillfälle. Dels är det ett sätt att offentliggöra att avhandlingen är klar, men också ett tillfälle att fira att du som doktorand har kommit till slutet av dina studier och att det närmar sig disputationen, sa huvudhandledare Elizabeth Hanson, professor vid Linnéuniversitetet och FoU-ledare vid Nka, i samband med spikningen och poängterade att avhandlingen är relevant för så väl forskare inom området som för beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal, äldre och anhöriga.

Disputationen äger rum den 16 juni, kl. 10.00, på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det finns även möjlighet att ta del av disputationen digitalt. 

Läs mer om disputationen

Senast uppdaterad 2023-05-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson