Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd med vården min närstående får?

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt:
Kontakta den mottagning eller vårdavdelning där din närstående fick vård eller behandling.
Kontakta patientnämnden i din region du hittar kontaktuppgifter på regionens webbsida eller ring till regionens växel.
Om du har synpunkter på kommunal hälso- och sjukvård kan du kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som du kan nå via kommunens växel.
Vissa händelser kan du anmäla till IVO Inspektionen för vård och omsorg https://www.ivo.se/
Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson