ADHD-hjälpen – för ett liv i balans

"ADHD-hjälpen – för ett liv i balans" av Katarina A. Sörngård, psykolog, psykoterapeut och specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling.

Boken riktar sig till vuxna personer med ADHD. Den kan även fungera som en kunskapskälla för anhöriga och behandlare.

Boken ger personer med ADHD konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Man får bland annat öva på att:

  • planera
  • organisera
  • bromsa impulser
  • reglera känslor
  • förbättra sin uppmärksamhet
  • kommunicera och hantera konflikter

Metoderna bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Här finns också information om kärnproblemen vid ADHD, hur en utredning går till och vilket stöd samhället kan erbjuda. Även anhörigas situation tas upp. Till kapitlen finns övningsformulär som går att skriva ut från webben.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson