Samverkanswebbinarium

Representanter från idéburen verksamhet, kommuner, regioner, SKR med flera presenterar goda exempel på samverkan i anhörigfrågor. Syftet med webbinariet är att ge inspiration kring hur man bättre kan samverka i frågor som rör anhöriga.

 

Inledning

Ingrid Lindholm, möjliggörare vid Nka inleder webbinariet.

Ladda ner presentation

 

Nka och SKR hälsar välkomna

Ritva Gough från Nka och Zophia Mellgren från SKR hälsar alla välkomna.

 

Nyköpings kommun

Monica Berg, Enhetschef/anhörigkonsulent Nyköpings kommun och Jenny Jonsson, enhetschef på överförmyndarnämnden.

 

Sveriges kommuner och landsting

Zophia Mellgren, samordnare/handläggare SKR, ansvarig för anhörigfrågor.

Ladda ner presentation

 

Lund

Nina Radak, Felicia Kronberg från Anhörigcenter i Lund.

Ladda ner presentation

 

Anhörigföreningen i Solna

Ulla Molin, anhörig, Anhörigföreningen i Solna.

 

Huddinge

Carola Nordebrink, anhörigsamordnare Huddinge, Esbjörn Falk, Region Stockholm.

Ladda ner presentation

 

SNAPH samverkan i Stockholms län

Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyd.

 

Arvfondsprojektet Vägra skuld

Peter Hjelm, projektledare från Arvsfondsprojektet Vägra skuld.

Ladda ner presentation

 

För mer information och kontakt

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2023-03-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson