ACTION- tjänsten i Borås

ACTION är ett IT-baserat stöd som underlättar vardagen för äldre och deras anhöriga. ACTION-tjänsten ger till exempel tillgång till en rad utbildningsprogram och enkel bildtelefoni, där man kan hålla kontakt med vårdpersonal och andra ACTION-deltagare.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson