Socialtjänstens arbete med barn och unga – sida för föräldrar

I Socialstyrelsens kunskapsstöd finns det en informationssida för föräldrar som handlar om socialtjänstens arbete med barn. Informationen finns på flera olika språk, till exempel albanska, arabiska, engelska och svenska.

På sidan finns det information om vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda föräldrar och familjer. Stödet kan exempelvis ges då en av föräldrarna mår dåligt och/eller om barn och en förälder utsätts för våld eller övergrepp. Det går också att ansöka om stöd och skydd om det finns behov av det. På sidan förklaras även vad en orosanmälan är och vad som händer efter en anmälan.

Vidare finns det information för föräldrar om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Informationen finns på flera språk.

För barn och unga finns sidan Koll på SOC där det finns information anpassad till barn och unga om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Text: Johanna Häggberg

Senast uppdaterad 2022-11-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson