Föreläsning om Vi är med-paketet

Pia Käcker.

Pia Käcker, tidigare projektledare för Vi är med-projektet, berättade om Vi är med-paketet på konferensen Livets möjligheter.

Nu kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen Livets möjligheter. Under föreläsningen berättar Pia Käcker, tidigare projektledare för Vi är med-projektet, om Vi är med-paketet.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play – sidan uppdateras löpande med nya filmer under året.

Denna vecka publiceras föreläsningen ”Vi är med-paketet – om kommunikation, aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning”. Vi är med-paketet togs fram inom ramen för Vi är med-projektet och är ett metodpaket som genom förbättrad kommunikation och samspel bidrar till att skapa meningsfull aktivitet och delaktighet i det dagliga livet för personer med flerfunktionsnedsättning. I denna föreläsning ger Pia Käcker, FUB och tidigare projektledare, en närmare presentation av paketet.

Se föreläsningen:

Senast uppdaterad 2023-02-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson