Vad är vaskulär demens och vad är pannlobsdemens?

Björn Strindberg Lennhed är specialistläkare i geriatrik och Silvialäkare. I denna föreläsning förklarar Björn vad vaskulär demens och pannlobsdemens är.

Senast uppdaterad 2023-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson