Varför är det så svårt att läsa och skriva när man inte kan tala?

Från Västsvenska kommunikationskarnevalen 6-7 maj 2013

Barn som saknar förmåga att använda talat språk har ofta svårigheter i sin läs- och skrivinlärning som inte tycks kunna förklaras utifrån begåvningsnivå eller generell språklig förmåga. Föreläsningen tar upp forskning som rör effekten av brist på artikulatorisk förmåga, det vill säga att själv kunna utrycka sig med talat språk, på arbetsminnet, på förmågan till fonologisk kodning och på utvecklingen av barnen fonologiska medvetenhet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-06-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson