Vardagsekonomi

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Det första webbinariet i serien Planera framtiden – redan idag handlar om hur vardagsekonomin kan fungera för personer med flerfunktionsnedsättning.

Vilka ersättningar finns för att kunna betala hyra, mat och allt annat som behövs? Hur går ansökan till? Vilka alternativ finns för att hjälpa till att betala räkningar? Går det att få bank-id för att inte riskera att hamna i digitalt utanförskap?

Medverkande:
Susanne Lövgren och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan
Jonas Bokstedt, jurist Överförmyndarförvaltningen Göteborgs stad
Richard Edlepil, Svenska Bankföreningen
Dan Fröberg, projektledare Swedbank

Maria Blad, Nka – moderator

Webbinariet spelades in den 12 oktober 2021 och går att se i spelaren längst upp på sidan.

För mer information

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-11-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson