Samspel med jämnåriga

Att samspela med jämnåriga är viktigt för alla, men personer med flerfunktionsnedsättning kan behöva mer stöd. I detta webbinarium ger logoped Helena Wandin och specialpedagog Anna Ås en översikt av vad vi vet om samspel med jämnåriga vid flerfunktionsnedsättning. De diskuterar också hur omgivningen kan underlätta samspel och kamratrelationer för både barn och vuxna.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Utgångspunkten är rapporten "Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering" och boken "Ska vi leka?". Webbinariet vänder sig till alla anhöriga, assistenter, personal på förskola/skola eller daglig verksamhet, samt övriga intresserade.

Medverkande:
Helena Wandin, logoped samt PhD på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.
Anna Ås, specialpedagog på Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala.

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-03-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson