Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i samverkan

Under seminariet presenterades webbplatsen csdsamverkan.se som vänder sig till såväl patienter, anhöriga, organisationer som verksamheter inom sällsynta diagnoser.

Maria Soller, överläkare och CSD ledare från Karolinska universitetssjukhuset presenterar csdsamverkan.se en nationell lättillgänglig digital plattform som samlar kunskap från flertal källor.

Genom att ha skapat en nationell lättillgänglig digital plattform som samlar kunskap från flertal källor, fyller csdsamverkan.se en betydande funktion gällande den tidigare eftersatta kunskapsspridningen inom området och är ett led i att förbättra livsvillkoren för personer med sällsynta hälsotillstånd genom kunskapsspridning.

CSD i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) för sällsynta sjukdomar.

Maria Soller, Överläkare och CSD ledare Karolinska universitetssjukhuset.

Senast uppdaterad 2023-06-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson