Barns erfarenheter av ”The Family Talk Intervention”

Bild på Rakel Eklund som ler in i kameran

Rakel Eklund. Pressbild

Många barn som har en förälder som är svårt sjuk och vårdas i hemmet vill veta mer om förälderns sjukdom och känner behov av att prata med någon i familjen. Det skriver Rakel Eklund, doktorand i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, i sin avhandling "Barns erfarenheter av "The Family Talk Intervention": Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård".

– Det övergripande syftet med studien har varit att utforska barns erfarenheter av ett stödprogram, men också deras erfarenheter av att leva med en förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård, säger Rakel Eklund.

The Family Talk Intervention är en familjecentrerad stödintervention som har som mål att främja öppen kommunikation inom familjer där någon är sjuk. Det handlar dels om att öppna upp för samtal om sjukdomen och dels att öka kunskapen kring sjukdomen. The Family Talk Intervention ska också stödja föräldrarna i deras föräldraskap.

Sammanlagt har 32 familjer med 52 barn i åldrarna 6-19 år deltagit i studien. 20 av familjerna deltog i interventionen och de andra 12 familjerna utgjorde en jämförelsegrupp.

Stödprogrammet har tidigare visat på positiva effekter när det gäller just kommunikation inom familjer. Detta är första gången som The Family Talk Intervention testas inom palliativ vård. Resultatet pekar på att de behov som barnen hade innan de deltog i interventionen till stor del tillgodosågs under stödprogrammet.

– Innan deltagandet ville många veta mer om förälderns sjukdom och prata mer med sin familj. Vi kan se att det har förbättrats efter att de deltagit i stödprogrammet, säger Rakel Eklund.

Flera av de barn som deltog i The Family Talk Intervention tyckte att det var ett bra upplägg med givande innehåll som gjorde att de kände sig sedda, hörda och uppmärksammade. Samtidigt kan man konstatera att kommunikationen mellan syskon i stort sett var oförändrad efter deltagandet.

Studien har också undersökt barnens delaktighet i enlighet med barnkonventionen. Resultatet visar att alla barn blev lyssnade till men långt ifrån alla barns synpunkter och åsikter togs i beaktan i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Det ger en indikation på att man behöver ta ytterligare hänsyn till barnens perspektiv, menar Rakel Eklund.

– Om vi ska ge familjecentrerat stöd är det viktigt att alla i familjen är delaktiga i beslut som rör deras liv, då är det viktigt att barnen också får ta plats och bli hörda, säger hon.

Tidigare studier visar att personal kan tycka att det är svårt att prata med barn vars föräldrar är sjuka. Förhoppningen är därför att studien och The Family Talk Intervention ska underlätta för personalen i deras arbete.

– Jag hoppas att detta strukturerade arbetssätt ska kunna hjälpa vårdpersonalen så att barn som anhöriga blir mer sedda och hörda. Det finns ett stort behov bland barn att få information om föräldrarnas sjukdom, avslutar Rakel.

Här kan du läsa avhandlingen

Text: Josefine Göransson

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson