Verktyg och metoder för anhörigstöd - Attention

Jenny Kindgren, Riksförbundet Attention, ger praktiska exempel på arbetssätt från olika kommuner och landsting.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-26 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson