Anhörigcentral/träffpunkter för anhöriga

Anhörigcentraler och träffpunkter är mötesplatser för dig som vårdar en anhörig. Där kan du erbjudas gemenskap med andra i liknande situation men också olika aktiviteter. Dessa kan vara föreläsningar, utbildningar samt anhöriggrupper. Du kan också tala enskilt med någon av vård- och omsorgspersonalen som arbetar där. I flera kommuner är både anhörigvårdare och den närstående välkomna till anhörigcentralerna. Öppettiderna kan variera i de olika kommunerna.

På en del av dessa anhörigcentraler eller träffpunkter kan också din närstående vara ifall du behöver egen tid för att till exempel uträtta ett bankärende.

På anhörigcentralerna eller träffpunkterna finns ofta både vård- och omsorgspersonal och frivilliga medarbetare som själva är eller har varit anhörigvårdare. De kan hjälpa den anhöriga att få rätt stöd och komma i kontakt med föreningar och andra som kan ge stöd. Personalen vid anhörigcentralerna och träffpunkterna samarbetar ofta med föreningar, organisationer och olika verksamheter för att göra anhörigstödet bättre.

Kontakta den person som arbetar med anhörigstöd i din kommun om du vill veta om det finns någon anhörigcentral eller träffpunkt där du bor och vad de i så fall har för aktiviteter. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson