BRA-modellen

Bild på BRA logga

BRA (Barns Rätt som Anhöriga) är ett utvecklingsarbete och en modell för att uppmärksamma barns rättigheter när de är anhöriga som har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. BRA-samtal utgår ifrån barnets rätt och kompetens att själv få uttrycka sitt behov av information och stöd. Utgångspunkt för modellen är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. På lång sikt är målsättningen att stärka barn och ungas utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Målgruppen är barn som är 7–18 år och som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson:

  • med missbruks- eller spelproblem
  • med psykisk sjukdom
  • med psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
  • med en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  • som avlidit

Utveckling av BRA-samtal för yngre barn

Med stöd från Arvsfonden utvecklar Stiftelsen Allmänna Barnhuset BRA-samtal för yngre barn. Projektet startade 2019 och kommer pågå i tre år. Målet är att ta fram samtalsverktyg anpassat för barn i åldrarna 3-6 år, som ska integreras i grundmodellen för BRA-samtal.

Utbildningar inom BRA

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar utbildning i BRA-samtal (två heldagar), samt ledarutbildning som är en vidareutbildning för att bli utbildare i den egna verksamheten/regionen. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar – som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Läs mer om BRA, utbildningarna och projektet BRA-samtal för yngre barn på
Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida 

Film: Barns Rätt som Anhöriga

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson