BRA-modellen

Typ av prevention: Riskprevention

Målgrupp: Barn som anhöriga

Syfte: Undersöka barns behov av råd, stöd och information. Ge information, råd och stöd i förekommande fall

Tillvägagångssätt: Manualbaserad. Kortare och längre variant. Först möte med förälder/föräldrar, 1-2 möten med barnet och om barnet önskar möte med barn och förälder/föräldrar

Utbildning: Krävs, se Stiftelsen Allmänna Barnhuset https://allmannabarnhuset.se/vart-arbete/barn-som-anhoriga/bra-barns-ratt-som-anhoriga/

Referenser

Eriksson, M. (2014). Barns rätt som anhöriga, BRA: Utvärdering av ett utvecklingsarbete. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.

 

Film: Barns Rätt som Anhöriga

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson