Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

illustration i vitt och lila med två personer som pratar med varandra

Illustration: Mattias Gordon

Nu finns det möjlighet att ta del av slutrapporten för projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Nka och Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium som beskriver vilket stöd kommunerna kan få för att starta upp koordinatorstöd.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har i samarbete med Socialstyrelsen haft ett Forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla koordinatorstöd till familjer med barn med funktionsnedsättning. Resultatet visar att stödet är en vinst för både barn, familj och samhälle.

Onsdagen den 24 januari bjuder Nka in till ett webbinarium. Då kommer Marika Habbe från Socialstyrelsen att berätta om bakgrunden till projektet och Mona Pihl, Nka, som har varit projektledare, presenterar resultaten från projektet och informerar om det stöd som erbjuds framöver.

Under webbinariet finns det möjlighet att ta del av föräldrars och koordinatorers berättelser om vad koordinatorstöd innebär i praktiken och vilken betydelse det kan få för familjerna. Maria Hasslid, enhetschef i Karlstad kommun, kommer att beskriva funktionen ur ett ledningsperspektiv.

Webbinariet vänder sig till alla som är intresserade och förhoppningen är att såväl politiker, tjänstemän och beslutsfattare som föräldrar och andra anhöriga vill delta.

Varmt välkomna!

Läs mer om koordinatorstöd här

Anmäl dig till webbinariet här

Senast uppdaterad 2023-11-24 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson