"Professionellas erfarenheter av barnperspektivet och av att genomföra Beardslees familjeintervention med familjer i psykosvården".

"Professionellas erfarenheter av barnperspektivet och av att genomföra Beardslees familjeintervention med familjer i psykosvården". Strand Jennifer. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-24 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS