Nationell webbutbildning: Våga fråga

Den nationella webbutbildningen Våga fråga: Syfte, för vem, när och hur?
Åsa Porathe, nationell projektledare.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson