Janice Light

Från Västsvenska kommunikationskarnevalen 6-7 maj 2013

Janice Light presenterar sin modell för läs- och skrivinlärning för personer som använder AKK. Modellen som bygger på senaste forskningsrön innefattar träning i grundläggande färdigheter gällande fonologisk medvetenhet, koppling fonem- grafem, ljudsegmentering, syntes och helords-igenkänning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.