Koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra föräldrar. De är oftare sjukskrivna eller arbetslösa och skattar sin livskvalitet sämre. Föräldrarna lägger mycket tid på att söka och administrera stöd för barnet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har sin bakgrund i det kunskapsstöd som Socialstyrelsen presenterade okt 2017 på uppdrag av Socialdepartementet: Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Klicka här för att läsa mer om projektet

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson