Anhöriga i primärvården

Bild på personal och anhörig

Är du nyfiken på hur du kan stötta anhöriga och se dem som en samverkansaktör som är viktig för patientens och deras egen hälsa och välmående? Välkommen till vår webbutbildning Anhöriga i primärvården!

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom den regionala primärvården. Syftet med utbildningen är att bidra till en anhörigvänlig primärvård enligt intentionerna i den första svenska anhörigstrategin och omställningen till God och nära vård.

I den här utbildningen får du ta del av fakta kring anhörigas situation och behov, reflektera över vad ett anhörigperspektiv kan innebära och vilka vinster det ger för verksamheten. Det finns även en verktygslåda med konkreta tips, metoder och broschyrer som ni kan ladda ner och anpassa efter era lokala förutsättningar.

Utbildningen tar 16 minuter att genomföra och kan med fördel ses i grupp med uppföljande diskussion. Det går också att pausa efter varje avsnitt och diskutera fakta, case och titta närmre på våra verktyg. Det går såklart också bra att ta del av utbildningen på egen hand.

Webbutbildningen Anhöriga i primärvården är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som har regeringens uppdrag att stödja regioner, kommuner och enskilda utförare när det gäller att utveckla och införa stöd till anhöriga som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående.

Utbildningen har tagits fram i samverkan med personal i primärvården och anhöriga.

Efter genomgången utbildning finns möjlighet att erhålla intyg.

Webbutbildningen är tillgänglig i Nka:s utbildningsportal och är helt kostnadsfri.

Registrera dig i Nka:s utbildningsportal

Bild på Nka:s utbildningsportal

Klicka här för att komma till Nka:s utbildningsportal där du kan registrera dig och starta webbutbildningen.

När du registrerat dig i utbildningsportalen får du ett e-post meddelande med ditt användarnamn och lösenord.

Lycka till!

Senast uppdaterad 2022-09-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson